2003 - Architectuur is een denkproces

Architectenboek

Het Architectenboek

'Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interview met Herman Hertzberger.'

'Hertzberger hanteert een duidelijke definitie van architectuur: architectuur is de organisatie van de ruimte op een zodanige manier dat je er zoveel mogelijk aan hebt. Hiermee bedoel ik in de eerste plaats, dat de ruimte ontworpen wordt aan de hand van de functionaliteit die ervan gevraagd wordt. Daarnaast moet de ervaring, die een ruimte bij de gebruiker teweegbrengt, onderwerp van het ontwerpproces zijn. Dit aspect wordt door architecten nogal eens veronachtzaamd.'

Lees het hele artikel

Architectenboek, 2003