Lezingen november Princeton en Wenen

LezingWenen

Op 15 november om 18:00 verzorgt Herman Hertzberger de Kassler lezing aan Princeton. De titel van zijn lezing is 'Space, Place and Accommodation'. De lezing is publiek.

Meer informatie →

Op 23 november om 11:00 uur geeft Hertzberger de Keynote lezing bij het symposium 'Education – an Urban Inquiry' aan de Universität für angewandte Kunst Wien, Vordere Zollamtsstraße 7 in Wenen.

Meer informatie →

LezingPrinceton